DZIECIĘCA REPUBLIKA

Jako dzieci i młodzi ludzie często nie wiemy, którą drogą mamy iść dalej, co tak naprawdę potrafimy, a czego nie. Nie znamy zbyt dobrze samych siebie, a musimy dokonywać niejednokrotnie wyborów na całe życie. Potem stajemy się dorosłymi, którzy wciąż zbyt mało o sobie wiedzą i żyją z dnia na dzień, tylko po to, by jakoś przejść to całe życie. Tracimy nasz potencjał, nie wykorzystujemy naszych możliwości, nie realizujemy marzeń, które od wielu lat tkwią w naszych głowach, a przez to… nie jesteśmy szczęśliwi.

Dlatego chcemy, by dzieci mogły ODKRYWAĆ WIĘCEJ – odkrywać to kim są, odkrywać to, że są potrzebne, niezwykłe, samodzielne i niepowtarzalne. I by w przyszłości mogły stać się szczęśliwymi dorosłymi. 

Wierzymy, że każde dziecko jest absolutnie wyjątkowe i może stać się absolutnie wyjątkowym dorosłym. Dlatego tworzymy Dziecięcą Republikę – Odkrywkowo, miejsce, w którym dzieci są obywatelami własnego Państwa i dzięki temu mogą samodzielnie
ODKRYWAĆ WIĘCEJ.

PRAWA DZIECKA

Prawa Dziecka są absolutną podstawą naszej działalności – silnym
fundamentem, na którym wszystko inne zostało zbudowane.
Wszyscy, którzy spotykają się z dziećmi w Odkrywce, zobligowani
są do zapoznania się z nimi i ich respektowania. Praw Dziecka
przestrzegamy nie tylko w Odkrywkowie, ale i na co dzień.
Chcemy, by wszystkie dzieci miały świadomość swoich praw,
przywilejów i obowiązków. Staramy się własną postawą i przykładem
promować i szerzyć wiedzę o Prawach Dziecka.

REPUBLIKA

Tworzymy miejsce, w którym dzieci budują micro-społeczność
zbliżoną do małego Państwa. Chcemy umożliwić im
stanowienie o sobie samym w bardzo konkretnych i co ważne,
stworzonych przez nich samych warunkach.
W Republice Dziecięcej istnieje władza ustawodawcza, wykonawcza
i sądownicza. To miejsce, w którym dzieci posiadają własną
konstytucję oraz własne środki płatnicze.

AUTOSOCJALIZACJA

Wierzymy w możliwości dziecka, w to, że potrafi i umie samo.
W to, że może podejmować decyzje i ponosić konsekwencje swoich
wyborów. W to, że może popełniać błędy i na tych błędach się
uczyć. Nie chcemy go wyręczać. Wspieramy jego inicjatywę
i samodzielność.

SOCJOTERAPIA

Podejmujemy pracę socjoterapeutyczną, bo wierzymy, że dzieci
mogą pomóc dzieciom. Tworzymy przestrzeń zaufania dla dziecka,
by mogło mówić o swoich trudnościach i bolączkach, ale i o swoich
radościach i sukcesach. To dzieci słuchają się nawzajem,
starają zrozumieć, rozwiązać problemy, 
szukają wyjścia z każdej sytuacji.
Społeczność wspólnie decyduje o aktywnościach, a nie jest bezwiednie
kierowana przez dorosłych. W grupie dzieci podejmują konkretne funkcje,
dzięki którym uczą się odpowiedzialności i odnajdują swoje potencjały.
Wykorzystujemy metody i techniki szeroko rozumianej arteterapii
oraz bajkoterapii.

PARTNERSKA RELACJA

Jesteśmy po to, by wspierać dzieci i im pomagać, a nie po to, by
narzucać im jedyne słuszne rozwiązanie. Stoimy zawsze obok, gdyby
nas potrzebowały, ale pozwalamy, by odkrywały same. To dzieci
decydują o tym, czym chcą się zająć, nad czym popracować, dokąd
zmierza Odkrywkowo. My jesteśmy jedynie przewodnikami na ich
drodze, one jednak wybierają, którędy chcą iść.
Rolą wychowawców jest również dbałość o bezpieczeństwo małych
obywateli Dziecięcej Republiki. My również jesteśmy jej
obywatelami. Każdy z nas posiada jeden głos, tak samo ważny jak
głos dziecka. Każdy z nas podlega konstytucji i prawu stanowionym
przez społeczeństwo republiki.

DEMOKRATYCZNE PODEJŚCIE DO NAUKI

Najlepszą motywacją do rozwoju jest własne postanowienie.
W Dziecięcej Republice nikt nikogo nie naucza. Zawsze stawiamy
na „uczenie się”. Myślimy o edukacji jako
o prawie, a nie obowiązku. Dlatego odpowiedzialną osobą za naukę
i edukację jest konkretne dziecko. Dorosły – wychowawca może
jedynie zaproponować podjęcie inicjatywy, jednak nie przymusza
do niej. Dzieci wspólnie oraz indywidualnie określają zakres nauki.
Każdy obywatel republiki może również inicjować takie zajęcia jakie
w danej chwili uważa za potrzebne. Nauczyciel – wychowawca
nie ocenia (chyba, że dziecko o to poprosi) a całą swoją
energię angażuje w interakcję z dzieckiem.

lat pracy z dziećmi

dzieci, z którymi mogliśmy się spotkać

ZOBACZ NAS